Whatsapp
Menü Tel Ofis English EN
Taxi
Vito
Minibus
Midibus
Otobus
Nerden Nereye 1-3 People 4-7 People 8-13 People 14-27 People 28-45 People
Dalaman Airport Çalış From 220 TL From 420 TL From 400 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Dalyan From 125 TL From 150 TL From 175 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Fethiye From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Göcek From 110 TL From 135 TL From 150 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Hisarönü From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Kayaköy From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Marmaris From 600 TL From 700 TL From 300 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Ovacık From 220 TL From 350 TL From 400 TL From 0 TL From 0 TL
Dalaman Airport Sarıgerme From 100 TL From 125 TL From 150 TL From 0 TL From 0 TL
Çalış Dalaman Airport From 210 TL From 250 TL From 350 TL From 700 TL From 1.400 TL
Hisarönü Dalaman Airport From 210 TL From 250 TL From 350 TL From 550 TL From 1.000 TL
Fethiye Dalaman Airport From 230 TL From 250 TL From 360 TL From 600 TL From 1.400 TL
Dalaman Airport Ölüdeniz From 260 TL From 280 TL From 250 TL From 600 TL From 650 TL
Ölüdeniz Dalaman Airport From 260 TL From 280 TL From 320 TL From 500 TL From 1.500 TL
Taxi
Vito
Minibus
Midibus
Otobus
1-3 People 4-7 People 8-13 People 14-27 People 28-45 People
 • Dalaman Havaalanı - Çalış
  • 1-3 People From 220 TL
   4-7 People From 420 TL
   8-13 People From 400 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Dalyan
  • 1-3 People From 125 TL
   4-7 People From 150 TL
   8-13 People From 175 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Fethiye
  • 1-3 People From 0 TL
   4-7 People From 0 TL
   8-13 People From 0 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Göcek
  • 1-3 People From 110 TL
   4-7 People From 135 TL
   8-13 People From 150 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Hisarönü
  • 1-3 People From 0 TL
   4-7 People From 0 TL
   8-13 People From 0 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Kayaköy
  • 1-3 People From 0 TL
   4-7 People From 0 TL
   8-13 People From 0 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Marmaris
  • 1-3 People From 600 TL
   4-7 People From 700 TL
   8-13 People From 300 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Ovacık
  • 1-3 People From 220 TL
   4-7 People From 350 TL
   8-13 People From 400 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Dalaman Havaalanı - Sarıgerme
  • 1-3 People From 100 TL
   4-7 People From 125 TL
   8-13 People From 150 TL
   14-27 People From 0 TL
   28-45 People From 0 TL
 • Çalış - Dalaman Havaalanı
  • 1-3 People From 210 TL
   4-7 People From 250 TL
   8-13 People From 350 TL
   14-27 People From 700 TL
   28-45 People From 1.400 TL
 • Hisarönü - Dalaman Havaalanı
  • 1-3 People From 210 TL
   4-7 People From 250 TL
   8-13 People From 350 TL
   14-27 People From 550 TL
   28-45 People From 1.000 TL
 • Fethiye - Dalaman Havaalanı
  • 1-3 People From 230 TL
   4-7 People From 250 TL
   8-13 People From 360 TL
   14-27 People From 600 TL
   28-45 People From 1.400 TL
 • Dalaman Havaalanı - Ölüdeniz
  • 1-3 People From 260 TL
   4-7 People From 280 TL
   8-13 People From 250 TL
   14-27 People From 600 TL
   28-45 People From 650 TL
 • Ölüdeniz - Dalaman Havaalanı
  • 1-3 People From 260 TL
   4-7 People From 280 TL
   8-13 People From 320 TL
   14-27 People From 500 TL
   28-45 People From 1.500 TL